Projektid

 • 2024. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt
 • 2023. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt
 • 2022. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt
 • 2020. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt, 500 €
 • 2019. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt, 500 €
 • Kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguhüppe projekt “Tugev selts = seltsivam, tugevam ja võrgustunum kogukond” (2018-2019)
 • 2017. aasta tegevustoetus Väike-Maarja Vallavalitsuselt
 • Pandivere Peretalude päev (2017). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 2000 €
 • “Taaskasutuskeskuse kogukonnateenuse parendamine”. Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 1597 €, omafinantseering 215,71 €. Tegevuste elluviimine 2017. aastal.
 • Ühisprojekt Väike-Maarja Pasunakooriga “Seltsitegevuse tugevdamine läbi kultuurilise ühistegevuse” (2016-2018)
 • “Väike-Maarja taluturu ruumide renoveerimine” (2016-2018). Toetus Leader-programmist
 • Pandivere peretalude päev (2016): Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 2000 € ja Väike-Maarja vallavalitsuselt 475 €
 • Väike-Maarja taluturu küttesüsteemi ümberehitamine (2015)
 • Väike-Maarja taluturu laoruumi remont ja välisukse vahetus (2015). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist
 • Pandivere peretalude päev (2015). Toetus kohaliku omaalgatuse programmist 2000 €
 • “XXVI Pandivere Päevad ja XVI Eesti Esivõistlused Naisekandmises” (2013). Toetus Leader-programmist
 • “Viru pael ja pastel” (2011-2013). 4. osa (2013), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist
 • “Vao põlisküla taluperede lood”  (2012-2013). Toetus Väike-Maarja vallavalitsuselt 160 €, projekti kogumaksumus 180 €.
 • “Viru pael ja pastel” (2011-2013). 2. osa (2012), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist 685 €, kokku 790 € ja 3. osa (2012), rahastus Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programmist 665 €, kokku 875 €
 
 • “Viru pael ja pastel” (2011-2013). 1. osa (2011-2012), rahastus Kultuuriministeeriumi Virumaa pärimuskultuuri programmist 500 €, kokku 614.38 €
 • Sepatöö projekt “Mis on selle meistri mõttes…” (2011-2012). Toetus läbi Leader-programmi meetme “Innovatsioon ja oskuste omandamine on allikate allikas”. Projekti kogumaksumus 3990.20 €.
 • “Seltsi vabaõhutegevuseks tingimuste loomine” (2011). Rahastus läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi, projekti kogumaksumus 2054 €.
 • “Väike-Maarja rahvamaja saali renoveerimine ja sisustamine“ (2010). Rahastus PRIA meetmest 3.2 külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 938 795 krooni. Projekti kogumaksumus on 1 102 715 krooni.
 • “Talutoiduga tugevaks“ (2009-2011). Rahastus läbi Leader-programmi meetmest „Innovatsioon ja oskused on allikate allikas” 50 561 krooni.
 • “Vao põlisküla sissesõidutee äärte korrastamine” (2008). Rahastus Väike-Maarja vallavalitsuselt 9000 krooni
 • “Väike-Maarja seltsimaja keldriruumide renoveerimine“ (2008). Rahastus PRIA meetmest 3.2 külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus 879 888 krooni.
 • “Aita aidata – avatud kõigile“ (2007). Väike-Maarja taaskasutuskeskuse ruumide inventari soetamine, rahastus läbi Kohaliku omaalgatuse programmi, projekti kogumaksumus 24 923 krooni
 • Rahvuskivi objektide avamine Pandivere piirkonnas (2006). Rahastus läbi Kohaliku omaalgatuse programmi 14 000 krooni
 • Väike-Maarja Põllumeeste Seltsitoa IT-vahendid ja sisustus. Seltsi 110. aastapäeva tähistamine (2006). Rahastus läbi Maaelu Arengu Sihtasutuse, Kohaliku omaalgatuse programmi, projekti kogumaksumus 25 530 kro

 

 • Rahvuskivi objektide avamine Pandivere piirkonnas (2006). Rahastus läbi kohaliku omaalgatuse programmi 14 000 krooni
 • Väike-Maarja Põllumeeste Seltsitoa IT-vahendid ja sisustus. Seltsi 110. aastapäeva tähistamine (2006). Rahastus läbi Maaelu Arengu Sihtasutuse, Kohaliku omaalgatuse programmi, projekti kogumaksumus 25 530 krooni
EST_Väike-Maarja_vald_COA