Juhatus

Uus juhatus alustas tööd 25.03.2017

Jaak Läänemets – VMPS juhatuse esimees alates 2007. aastast
tel 5660 6357
jaak@avispeamees.ee

Lilian Rikken – seltsi raamatupidaja
tel 528 0860
lilianrikken@gmail.com

Tiia Uutsalu – sotsiaalse kogukonnateenuse töögrupi eestvedaja
tel 5656 4959
tiiauutsalu@gmail.com

Sven Kesler – avalike suhtete töögrupi üks eestvedaja
tel 505 3340
sven@meyris.eu

Lembit Kopso
tel 520 8720
lembit@kaarlitalu.ee

Marju Metsman
tel 526 3831
marju.metsman@gmail.com

Jaanus Raidlo – kohaliku toote töögrupi esindaja
tel 527 3846
jaanusrai@gmail.com